Αποτελέσματα ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙΘ

Θεσσαλονίκη 21-6-2018

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας αναδείχθηκε ο κ. Χρήστου Ευάγγελος του Σταύρου, καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙΘ

Σχετικά έγγραφα:
Αποτελέσματα ανάδειξης Κοσμήτορα (PDF)