Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για το Αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙΘ