Προκήρυξη εκλογών για το Αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙΘ