Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα (http://msc.acf.teithe.gr/)