Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA

Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Διάρκεια Yποβολής Αιτήσεων: 08/09/2017–30/09/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ