Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (www.mba.teithe.gr).