ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) παρέχει ένα εύρος τετραετών προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή είναι, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και της τεχνολογίας, η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που θα είναι ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και των οικονομικών οργανισμών αλλά και της οικονομίας ως σύνολο.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή δίδεται έμφαση στα ακόλουθα:

 • Στην εφαρμογή βασικών επιχειρηματικών θεωριών και πρακτικών σε κάθε οργανισμό.
 • Στην κριτική ανάλυση των επιχειρηματικών προκλήσεων και ευκαιριών με σκοπό την εξεύρεση της άριστης λύσης.
 • Στην κατανόηση διαφορετικών οπτικών και προσεγγίσεων με σκοπό τη λήψη σφαιρικών αποφάσεων.
 • Στην αποτελεσματική διάδοση ιδεών και πληροφοριών.
 • Στην προσέγγιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με ηθικά κριτήρια και με δέσμευση στο κοινό καλό.
 • Στην αποτελεσματική προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγορών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης υψηλής τεχνολογίας.

Σήμερα η Σχολή αποτελείται από τρία τμήματα προπτυχιακών σπουδών: 

 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με δύο κατευθύνσεις
  (α) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  (β) Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ 
 2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
 3. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας περιλαμβάνεται επίσης το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, το οποίο συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων για τη δημιουργία του νέου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης βρίσκεται σε κατάσταση μεταβατικής λειτουργίας μέχρι το 2018 και δεν δέχεται εισακτέους.

Οι εγκαταστάσεις της Σ.Δ.Ο. βρίσκονται στην κεντρική έκταση του ΑΤΕΙΘ, στο 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Σίνδου και περιλαμβάνουν τα γραφεία του Κοσμήτορα και των γραμματειών της Σχολής και των Τμημάτων, τα γραφεία των Προέδρων των τμημάτων και του διδακτικού προσωπικού και τις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων κατανεμημένες σε διάφορα κτίρια.