Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:

  1. Γενική Συνέλευση
  2. Κοσμητεία
  3. Κοσμήτορας

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ της ΣΔΟ είναι ο Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, Καθηγητής.
email: e.christou@tour.teithe.gr

Μέλη της Κοσμητείας είναι:

  • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, Καθηγητής, Κοσμήτορας
  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομική
  • ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΑΜΠΑΤΖΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
  • ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΑΧΤΑ, εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών
  • ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΣΠΑΡΗ, εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητώ

Προϊσταμένη γραμματείας είναι η κα Κατερίνα Κοσμίδου
email: gramsdo@admin.teithe.gr, Τηλ.: 2310 013181