Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:

 1. Γενική Συνέλευση
 2. Κοσμητεία
 3. Κοσμήτορας

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ της ΣΔΟ είναι ο Δρ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ, Καθηγητής.
email: xsarman@mkt.teithe.gr

Μέλη της Κοσμητείας είναι:

 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης
  Επιχειρήσεων
 • ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΑΜΠΑΤΖΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
 • ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών
 • ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών

Προϊσταμένη γραμματείας είναι η κα Κατερίνα Κοσμίδου
email: gramsdo@admin.teithe.gr, Τηλ.: 2310 013181