Δραστηριότητες

 • Από το 2014-15 πραγματοποιείται η Εβδομάδα Οικονομίας και Πολιτισμού (Ε.Ο.Π.) http://eop.ckm.gr. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 προγραμματίζεται η 4η Ε.Ο.Π.
 • Στο πλαίσιο της Σχολής λειτουργούν οι εξής Διατμηματικές ομάδες εργασίας:
  • Ομάδα έρευνας 
  • Ομάδα έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού 
  • Ομάδα σύνδεσης με τις επιχειρήσεις 
  • Ομάδα πολιτισμού/αθλητισμού
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (www.mba.teithe.gr).
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα (http://msc.acf.teithe.gr/)